Καμαρώνοντας από ψηλά την ορχήστρα του θεάτρου

Έξοδος στο θέατρο του Διονύσου, με την παρέα της "Συντροφίας" του Γιώργου Χατζηδάκη