Στην Ακαδημία Πλάτωνος στον αρχαιολογικό χώρο.
Παίξιμο αποσπασμάτων αρχαίων τραγωδιών για τους κατοίκους.
Οργάνωση δρώμενου από τον χώρο πολιτισμού "Πολιτεία"


Απαγγελία αποσπάσματος από την Ελένη του Ευριπίδη, στο ρόλο του
Μενελάου
Η επιτυχία ήταν μεγάλη, μια και ο λόγος των τραγικών κοινωνήθηκε σε συνθήκες
παρόντος, μπαίνοντας οι θεατές στην ουσία των άχρονων αναγκών.