Παρουσίαση βραβευμένου Ποιήματος του Δημήτρη Δεσποτάκη
από την Μαρία Δημητριάδου και τον Κώστα Ζωγραφόπουλο

Απαγγελία του ποιήματος Εν Ουρανοίς τη ξανθή ημέρα.
Παγκόσμια βράβευση για τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα.