"Θεατρική" βόλτα στην οδό Τριπόδων της Αθήνας, με τον Γιώργο Χατζηδάκη.