Αναμνηστική φωτογραφία από πρόβες στο έργο ο Θάνατος του Κύκνου.
Από αριστερά κάτω: Σοφία Τρανά, Jimmys Kalis, Εβελίνα Πετενιώτου.
Όρθιοι από αριστερά: Κώστας Ζωγραφόπουλος, Δέσποινα Πόγκα,
Φώτης Μεταξόπουλος και Λεωνίδας Τσίπης.