Εθνικό Θέατρο - Άδειος χώρος- 2001
Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει του Νίκου Καζαντζάκη.
 Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γιώργος Ανδρεσάκης, Χριστίνα Παπαδάκη